Előfizetett adatbázisok:

EBSCOhost (Academis Search Complete): tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázis, amely több mint 8800 teljes szövegű periodikumot tartalmaz. A teljes szövegeken kívül több mint 13600 folyóirat és egyéb kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában.

Szent István Társulat: A Társulat könyvműhelyében több mint 12.000 cím látott napvilágot, közel 60 millió példányban. Kiadói tevékenysége – a hittudomány, mint fő profil mellett – kiterjed a bölcselet, természettudományok, történelem és segédtudományai, jog- és államtudományok, szociológia és pszichológia, neveléstudomány, művelődés- és irodalomtörténet, művészettörténet és néprajz területére. Az évente több mint 100 új kötet megjelentetésével Közép-Európában a legnagyobb egyházi könyvkiadó.

L’Harmattan Digitális Adatbázis: jelenleg több mint 1400 többnyire magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és kereshető formában. Az adatbázis célja egy-egy adott tudományterülethez tartozó legfontosabb könyvészeti és periodika szakanyagok digitális közzététele, teljes szövegűen kereshető formában.

Osiris Kiadó: az Osiris Kiadó az egyik legismertebb magyarországi tudományos és szépirodalmi könyvműhely. Meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.

Tinta Könyvkiadó – SzóTudás Tár: a SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar, interneten elérhető szótári adatbázis. Megalkotója és fejlesztője a Tinta Könyvkiadó. Az adatbázisban a TINTA Könyvkiadó 11 egynyelvű nagyszótárának szócikkanyaga kereshető, összesen több mint negyedmillió lexikai egység. Egyebek mellett a következő témakörökben található információ a magyar szavakról: etimológia, szinonima, ellentét, régi szavak, kiejtési, értelmező, szólás, közmondás, idegen szavak.

Typotex Interkönyv: Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok köréből.

World Biographical Information System (WBIS): hozzávetőleg 9 millió digitalizált cikkhez nyújt hozzáférési lehetőséget csaknem 10000 forrásmű alapján. Forrásokat a 16. századtól használnak fel, 44 nyelven, több mint 17000 kötet terjedelemben. Az adatbázis több mint 5 millió emberről tartalmaz életrajzi adatokat; férfiakról és nőkről, minden társadalmi osztályból, foglalkozási területről, a világ minden országából és régiójából, Kr.e. 4000-től napjainkig.

Zeitschrift für Antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity: akadémiai folyóiratok adatbázisa, mely magában foglalja a kereszténységre vonatkozó témákat.

Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA): a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely audiovizuális tartalmakat gyűjt. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungarikum) műsorai tartoznak: M1, M2, M3, M4, M5 Duna, RTL Klub, TV2, ATV, HírTV, EchoTV, Kossuth, Petőfi, Bartók Rádió. Valamint tv-sorozatok, hírműsorok, MTV híradók tekinthetők meg, illetve különgyűjteménye tartalmaz többek között 100 magyar játékfilmet.

Digitális Tankönyvtár: ma már több mint 13 ezer dokumentumot tartalmaz az e-könyvtár, főként elektronikus tankönyveket, folyóiratokat, videókat, amelyhez számos különböző formátumban (például pdf és epub) hozzáférhetőek, de akár online is olvashatóak. A gyűjteményt létrehozó projekt célja elsősorban a felsőoktatásban és tudományos kutatásban résztvevők munkájának és tanulásának segítése volt.

Science Direct: a ScienceDirect az Elsevier kiadó full-text adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz. Főbb tudományterületek: Természettudományok, Orvostudomány, Műszaki tudományok, Energia és Technológia. A jelenlegi konstrukcióban könyvek és könyvsorozatok nem érhetők el.

Compass: Az MTA Könyvtár és Információs Központban (MTA KIK) kifejlesztett COMPASS egy folyamatosan bővülő, jelenleg 150 tételből álló online adatbázis. Összegyűjti és rendszerezi a nyilvános könyvtárakban elektronikus formában elérhető tudományos tartalmakat, jelenleg 46 különböző tudományterülethez kapcsolódó adatbázis lelőhelyéről és elérési módjáról nyújt információt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT ): A hazai intézmények kutatóinak tudományos munkásságát feltáró adatbázis. Az egyes szerzők publikációinak több szempontú visszakereshetőségét biztosítja.

Index Theologicus (IxTheo): Az adatbázis fejlesztése és folyamatos építése a tübingeni egyetemhez kapcsolódik, segítséget nyújt a teológia és vallástudományok területén kutatóknak, olvasóknak. Több mint 600 német nyelvű időszaki kiadványban, konferenciakötetben megjelent publikáció bibliográfiai leírását kínálja. Emellett összegyűjti és rendszerezi a teológia tudományterületéhez kapcsolódó időszaki kiadványokat, a címek mellett feltünteti, ha a folyóirat OA (Open Access) elérése biztosított. Lehetővé teszi a németországi teológiai könyvtárak katalógusaiban az egyidejű, közös felületen történő keresést.

Wiley Online Library: Integrált hozzáférést biztosít több mint 4 millió cikkhez 1.500 folyóiratból, 9.000 könyvről és több, több tudományágat átfogó online forrásból, amelyek az életet, az egészségügyet és a fizikai tudományokat, a társadalomtudományokat és a humán tudományokat magukban foglalják.

Online folyóiratok